Harga Emas Hari Ini 📈💰

Formula untuk mengira harga emas dalam RM per gram adalah seperti berikut:

Harga emas dalam RM/gram =

$$ \frac{(\text{USD/ounce} \times \text{Kadar tukaran USD ke RM})}{31.1035} $$

Contoh Pengiraan dengan Kadar Tukaran RM4.70 dan Harga Emas $1,980/Ounce:

 

$$ \text{RM 298.52 per gram} = \frac{(1980 \times 4.70)}{31.1035} $$